Sprzedaż i dystrybucja surowców chemicznych,

materiały budowlane
     

Produkty

Firma dostarcza następujące substancje, preparaty i materiały :


- anionowego do niejonowego środka powierzchniowo
- i szczególne niejonowe środki powierzchniowo czynne, emulgatory, środki dyspergujące, środki zwiększające rozpuszczalność
- tłuszczowy i inne produkty
- perfumy i surowce
- specjalne filtry i urządzenia do zastosowań przemysłowych papierowe
- surowce, produkty pośrednie do produkcji środków piorących innych producentów

         

Jeśli nasz arkusz oferta nie znajdzie potrzebnych surowców, kontakt z nami, będziemy Ci doradzić.